Odwołanie od bezpodstawnie wystawionego mandatu.

Czasami borykamy się z problemem otrzymania niepoprawnie wypisanego mandatu. Przyczynami takiego zjawiska jest głównie nieznajomość prawa lub stres. Niemniej jednak każdy problem można szybko wyjaśnić. Wystarczy tylko spisać odwołanie. W szczególnych okolicznościach możemy wystąpić o specjalny wniosek o uchylenie mandatu.

Jak można ubiegać się o unieważnienie mandatu?

W przypadku braku złamania prawa, możliwe jest umorzenie mandatu. Biorąc pod uwagę nieustanną modernizację kodeksu prawa niektóre postępowania nie są dłużej uznawane za czyn wzbroniony a co za tym idzie, niedozwolone jest osądzenie takiej osoby. Innym przypadkiem jest wydarzenie, za jakie może ukarać tylko sąd, czyli grozi za nie np. areszt, a nie mandat.
Można napisać wniosek o umorzenie mandatu, jeżeli postępowanie dokonane było w celu obrony własnej. Wystąpienie u winowajcy choroby umysłowej albo innych ułomności zdrowotnych utrudniających logiczne myślenie to okoliczności towarzyszące pozytywnemu rozważeniu odwołania się od mandatu. W przypadku rozterek dotyczących słuszności wystawienia mandatu należy znaleźć porady prawne.

Jak uniknąć kary pieniężnej?

Aby odwołać się od mandatu, warto spisać wniosek i dostarczyć go do sądu rejonowego, który jest odpowiedni dla regionu, na którym został wystawiony mandat.
Występują dwa sposoby by tego dokonać. Pierwszy z nich to nadanie listu poleconego pocztą, drugi natomiast to wizyta w sądzie rejonowym i dostarczenie podania osobiście. W następnej kolejności musimy zaczekać na odpowiedź ze strony sądu. Obowiązkiem sądu jest umieszczenie w odpowiedzi daty i godziny posiedzenia, na którym dokona się rozpatrzenie wniosku. Oczywiście trzeba się stawić danego dnia w sądzie albo poczekać na decyzję sądu. Nie każdy jest w stanie poradzić sobie z samodzielnym napisaniem fachowego podania, dlatego też właściwym wyjściem z sytuacji jest umówienie się na spotkanie z odpowiednim prawnikiem, który doradzi co powinniśmy uwzględnić w naszym piśmie. Szybko można odszukać porady prawne Kraków czy Warszawa, ale również w innych polskich miastach.
Żeby wyszukać pomoc prawną np. w Krakowie, wystarczy wpisać w Google: porady prawne Kraków, a ofert będzie pełno.
Wnoszenie o uchylenie grzywny należy umiejętnie uargumentować oraz przekazać do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia mandatu.
Do powinności sądu należy rozważenie wniosku w możliwie najkrótszym terminie od jego przyjęcia. Nie ma on natomiast obowiązku przeanalizowania wniosku w określonym przedziale czasowym.