Wady i zalety outsourcingu pracowniczego.

Na rynku pracy w ostatnich latach obserwujemy wzrost popytu na pracowników.  Niedobory kadrowe w przedsiębiorstwach wiążą się bezpośrednio z niżem demograficznym jak również z tym, iż część wykwalifikowanych robotników wyjechała za granicę.  By zapełnić niedobory kadrowe, wiele firm inwestuje w outsourcing pracowniczy.

Fakty na temat outsourcingu pracowniczego

Firmy w Polsce często walczą ze zmiennością otoczenia politycznego oraz społecznego. Znakomitym sposobem na zapełnienie braków kadrowych jest outsourcing pracowniczy. Działanie to polega na korzystaniu z kompetencji pracowników bez ich zatrudniania. W wyszukaniu pracowników pomoże agencja pracy tymczasowej. Takie rozwiązanie ma niemało zalet. Dzięki agencji, przedsiębiorstwo nie ponosi dodatkowych wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika tymczasowego.Koszt jaki ponosi pracodawca wiąże się jedynie z opłaceniem usług agencji pracy tymczasowej. Rozwiązanie to dodatkowo oszczędza drogocenny czas pracowników z działu kadr. Każdemu pracodawcy zależy na odpowiednim wykorzystaniu zasobów ludzkich. Zdecydowanie najważniejszą korzyścią outsourcingu jest zaangażowanie pracownika wyłącznie wtedy, kiedy naprawdę jest niezbędny. outsourcing pracowniczy wydaje się być wyjątkowo korzystny dla osób, które poszukują tymczasowej pracy oraz pragną mieć dużą elastyczność w doborze wykonywanych zleceń.

outsourcing pracowniczy – wady

Choć zatrudnianie pracowników z zewnątrz, wiąże się z wyraźnymi korzyściami, należy pamiętać, iż pracownik zewnętrzny nie będzie znał obyczajów panujących na obszarze danego przedsiębiorstwa. Dalekie mu będą misja i wartości prezentowane przez firmę. Jednakże pomimo tych ograniczeń, outsourcing pracowniczy cieszy się coraz większą powszechnością na polskim rynku pracy. Przypuszcza się, że ta forma zatrudnienia z każdym rokiem będzie się rozwijać.