Jak masz prawo legalnie zwolnić bez wypowiedzenia?

Jakie mogą być powody zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia? Dowiedz się, jak całość prezentuje się z punktu widzenia prawnika. Nagminnie można stać się świadkiem problemów kierowników, chcących zwolnić zatrudnionego, ale bez pewności, czy postępują zgodnie z przepisami. Z drugiej strony prawnik doradza tym, którzy sądzą, iż zostali niesłusznie zwolnieni. Przyjrzyjmy się temu bliżej!

Zwolnienie bez wypowiedzenia – kiedy powinno się postąpić w taki sposób?

Zazwyczaj niezawodną receptą szybkiego i skutecznego powrotu do stanu pierwotnego będzie bezpośrednia rozmowa – podstawowy krok działania jeśli zdarzy się problem niedopuszczalnego lekceważącego ignorowania zadań przez podwładnego, takich jak choćby uporczywe opuszczanie stanowiska pracy. Jednak gdy podobne zachowania przybierają na sile lub się utrzymują, możemy wyartykułować oficjalne ostrzeżenia przywołujące do porządku (pierwsze słowne, drugie pisemne) z tytułu niewłaściwego i niezgodnego z zapisami umowy i prawem pracy zachowania. Rozmawiając na ten temat z adwokatem powinieneś zorientować się, że wolno pominąć wstępne upomnienie, gdy jest uzasadniona przyczyna, usprawiedliwiająca zredagowanie upomnienia w formie pisemnej. Stałe błędne postępowanie pracownika doprowadzi ostatecznie do zwolnienia bez wypowiedzenia z podanie przyczyny tego „niewłaściwego postępowania”.

Tryb natychmiastowy – kiedy ta forma odstąpienie od umowy o pracę może mieć zastosowanie?

To nie wszystko – konkretne negatywne skutki w wyniku karygodnego działania, m.in. kradzież lub zachowanie dyskryminujące, są zwykle brane za rażące wykroczenie, po którym zatrudniony może zostać zwolniony w trybie natychmiastowym. To jedyna okoliczność, przy której da się przeprowadzić taką procedurę – tylko wyjątkowe okoliczności uzasadniają przeprowadzenie zwolnienia bez wypowiedzenia. Nawet w przypadku epizodów w najgorszym wydaniu zatrudniający musi zachować wszelkie formalne przepisy dotyczące takiego zwolnienia, gdyż w przeciwnym wypadku umożliwi to podważenie jego zasadności podczas ewentualnej rozprawy. Jeśli masz wątpliwości zamieść w Internecie adwokat prawo pracy Łódź, Zielona Góra czy Gdańsk by rozstrzygnąć tę kwestię w obecności specjalisty. Nie ulega wątpliwości – menadżer i pracodawca nie mogą działać niezgodnie z formalną procedurą w celu zwolnienia.